Home » Nieuwsberichten » Internationale wetenschappers op Hollandse dijk

Internationale wetenschappers op Hollandse dijk

Gepubliceerd op:

Onderzoekers van de Colorado School of Mines en de TUDelft, gespecialiseerd in geowetenschap, voeren de komende twee weken onderzoek uit op de dijk bij Colijnsplaat, een van de locaties in Nederland waar het DMC-systeem actief in gebruik is. De onderzoekers hebben een tent opgezet met apparatuur om 24 uur per dag metingen te kunnen doen.

De wetenschappers onderzoeken het effect van de getijden op de veiligheid van dijken en zijn daarbij met name geïnteresseerd in de effecten van het getij op kwel en piping (interne erosie). Bij Colijnsplaat voeren zij ook seismologisch onderzoek uit. Daarvoor zijn verschillende sensoren in de dijk geplaatst, waaromheen trillingen worden gesimuleerd. De Colijnsplaat is een bijzonder aantrekkelijke locatie voor de internationale geowetenschappers, omdat hier het DMC-systeem aanwezig is. Nu kan ook het effect van het dijkmonitoring- en conditioneringsysteem in het onderzoek worden meegenomen. Het DMC-systeem zal daarom gedurende het onderzoek een aantal maal worden uitgeschakeld en weer aangezet. Voor de ontwikkelaars van het DMC-systeem zijn dergelijke tests ook bijzonder van waarde. Henk Wiering: “Het onderzoek van de Colorado School of Mines geeft ons nieuwe inzichten in de toepasbaarheid en reikwijdte van het DMC-systeem voor de veiligheid van dijken. Het kan als onderbouwing worden gezien van het huidige succes.”

[Foto 2. Onderzoekers Justin Rittgers (rechts) en Thomas Planes.]

Onderzoekers Justin Rittgers (rechts) en Thomas Planes.

[Foto 1. De onderzoeksopstelling op de dijk bij Colijnsplaat, met middenop de dijk de tent met apparatuur en onderaan de dijk (links) de meetkast van het DMC-systeem.]

De onderzoeksopstelling op de dijk bij Colijnsplaat, met middenop de dijk de tent met apparatuur en onderaan de dijk (links) de meetkast van het DMC-systeem.