Home » Voordelen

Voordelen

Zo’n 17.000 kilometer dijk beschermt Nederland tegen overstromingen. Het DijkMonitoring- en Conditioneringsysteem (DMC) voorkomt dat die dijken bezwijken. Traditionele dijkversterking is dankzij het DMC nog maar zelden nodig.

Het DMC biedt perspectief op een veiliger Nederland én een aanzienlijke kostenbesparing voor dijkbeheerders. Het past ook uitstekend in het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.