Home » Bewezen techniek » Winnaar waterinnovatieprijs

Winnaar waterinnovatieprijs

De Unie van waterschappen heeft in 2012 de waterinnovatieprijs toegekend voor de ontwikkeling van het DMC-systeem. Criteria voor de prijs waren onder meer kwaliteit, innovatie, duurzaamheid en toepasbaarheid. Uit het juryrapport:

Sensortechnologie is een bijzonder interessante technologie die bij dit project wordt ingebracht in een bestaand systeem. De gebruikte technieken zijn weliswaar niet nieuw en al een aantal jaren in ontwikkeling, maar de toepassing ervan is zeer innovatief. In dit project gaat het niet alleen om het monitoren van de stabiliteit van de dijk, maar kan er ook direct worden ingegrepen als de meetwaarden daartoe aanleiding geven. Dit betekent dat potentiële schade als gevolg van het falen van de keringen kan worden voorkomen. Het innovatief monitoren van dijken vindt de jury van groot belang. Het sensorsysteem is prijzig, maar het reconstrueren van dijken is aanzienlijk duurder.

Deze toepassing kan een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid en kwaliteit van dijken en aan de kostenreductie van dijkbeheer.