Home » Bewezen techniek » Minimale faalkans

Minimale faalkans

Deltares onderzocht of het DMC zou kunnen falen. Daarbij is gekeken hoe groot de kans is dat het DMC door wat voor oorzaak dan ook ten onrecht niet op tijd of niet voldoende water afvoert.

De conclusie is dat dit eens in de 200 jaar zou kunnen gebeuren. De kans dat zo’n falen gelijktijdig optreedt met hoogwater of andere bijzondere omstandigheden die tot een dijkdoorbraak kunnen leiden, is vele malen kleiner.