Home » Aanleg en beheer

Aanleg en beheer

De filterbuis van het DijkMonitoring- en Conditioneringsysteem (DMC) volgt een tracé dat is uitgekiend op basis van grondonderzoek en een geavanceerd simulatiemodel.

Toepassing van geavanceerde boortechniek zorgt voor een snelle aanleg van het DMC. De omgeving ondervindt er nauwelijks hinder van. Eenmaal operationeel, gebeurt het grootste deel van het onderhoud autonoom.