Home » Bewezen techniek » De filterbuis

De filterbuis

De kern van het DMC is de speciale filterbuis die wordt geplaatst volgens de HDDW-techniek. HDDW staat voor Horizontal Directional Drilled Wells, een techniek die al geruime tijd succesvol wordt toegepast voor ondergrondse drinkwaterwinning.

De filterbuis is een hoogwaardige drainagebuis met een doorsnede van ongeveer 20 cm. Afhankelijk van de grondsamenstelling krijgt deze een zandomstorting die als extra filter fungeert. De zandomstorting zorgt dan voor een gelijkmatige toestroom van water en voorkomt dat er bijvoorbeeld kleideeltjes richting filterbuis spoelen. De filterbuis wordt zo gedimensioneerd dat deze altijd ruim voldoende water kan onttrekken om de stabiliteit van de dijk te waarborgen.