Home » Voordelen » Veiligere dijken

Veiligere dijken

Dijken monitoren

De dijken in Nederland worden eens in de vijf jaar grondig geïnspecteerd. Een groot verschil met het DijkMonitoring- en Conditioneringsysteem (DMC). Dat geeft permanent duidelijkheid over de veiligheid. Met het DMC is er op elk moment actuele informatie over de stabiliteit van de dijk. De dijkbeheerder kan die informatie overal en altijd raadplegen, dankzij een beveiligde webbased dataverbinding. Bijvoorbeeld via een computer, smartphone of tablet.
Permanent wachten er dijken op versterking. Honderden kilometers in totaal. Deze dijken zijn tijdens inspecties afgekeurd. Hier is de veiligheid direct in het geding. En die veiligheid is niet zomaar hersteld. Het organiseren en uitvoeren van een dijkversterking kost meestal enkele jaren. Het DMC is veiliger: het voorkómt dat dijken worden afgekeurd. En waar de veiligheid al in het geding is, kan het DMC die op korte termijn weer herstellen. Het DMC is geschikt voor vrijwel alle dijken. De toegevoegde waarde van het DMC is het grootst wanneer het wordt ingezet als alternatief voor een dijkversterking die grote invloed op de omgeving heeft.