Home » Voordelen » Minder overlast

Minder overlast

Een traditionele dijkversterking heeft meestal grote gevolgen voor aangrenzende woningen, wegen, ondergrondse leidingen en dergelijke. De overlast tijdens het werk is groot en de omgevingsveranderingen zijn blijvend.

Kastje DMCAanleg van het DMC breng minimale overlast voor omwonenden met zich mee. Het DMC heeft ook geen gevolgen voor de omgeving. Het ligt onzichtbaar in de dijk. Het enige zichtbare onderdeel is een kastje op of bij de dijk, met besturings- en communicatietechniek.