Home » Rapporten

Rapporten

Rapport
Eindrapportage fase 2_RWS_POV Piping_verkenning innovaties, 30 mei 2016 
Binnen de POV Piping loopt sinds 2014 verkenning ‘Innovatie uit de markt’. De verkenning is opgedeeld in drie fases, die gaandeweg nader gedefinieerd worden.  Fase 2 is gestart in september 2015 en heeft als doel om in een voorfase de mogelijkheden van een PCP-traject of een andersoortig actief vervolg te onderzoeken. Deze rapportage geeft een overzicht van de werkwijze en de inhoudelijke resultaten van fase 2, en eindigt met een voorstel voor vervolgactiviteiten dat ter besluitvorming is voorgelegd aan de stuurgroep POV Piping voor het inrichten van fase 3.

Rapport
Livedijk Ommelanderzeedijk_Infiltratieproef fase 2
Deze rapportage bevat de resultaten van de tweede proef bij de Ommelanderzeedijk: het infiltreren van water in de Ommelanderzeedijk. In de Ommelanderzeedijk is in 2012 het DMC-systeem aangebracht die ervoor moet zorgen dat de freatische lijn in de dijk door middel van het wegpompen van water kunstmatig laag wordt gehouden. Bij de infiltratieproef is juist het omgekeerde effect bewerkstelligd: via de DMC-buis is water in de dijk gepompt. De resultaten  van deze infiltratieproef met het DMC lees je in dit rapport.

Rapport
Livedijk Ommelanderzeedijk_Infiltratieproef fase 2B
Dit rapport bevat de resultaten van Fase 2B, oftewel de resultaten van de (Berm)infiltratieproef op de Livedijk XL, juni 2015