Home » Projecten » Colijnsplaat

Colijnsplaat

Bij een dijkvak op Noord-Beveland spoelde bij vrijwel elk hoogwater zand mee met het kwelwater, een vorm van piping. Het zand kwam terecht in de sloot achter de dijk. Daar moest het waterschap jaarlijks enkele vrachtwagens zand afvoeren.

Na installatie van een voorloper van het huidige DMC over een dijklengte van 150 meter stopte het wegspoelen van het zand.