Home » Aanleg en beheer » Onderzoek

Onderzoek

De aanleg start met een onderzoek van de dijk. Daarbij analyseren we de opbouw van de dijk. Vooral de bodem onder de dijk en de grond- en kleilagen van de dijk zelf.

De analyse start met het achterhalen van historische gegevens over de aanleg en over eventuele aanpassingen. Daarnaast maken we met grondonderzoek als het ware een scan van de dijk. We meten onder meer de doorlatendheid (k-waarde) en de korrelgrootte van de grond. Ook beoordelen we de capaciteit en het invloedsgebied van de wateronttrekking. Door alle gegevens te combineren, brengen we de zwakke plekken van de dijk in beeld.