Home » Aanleg en beheer » Aanleg

Aanleg

De aanleg begint met een pilotboring volgens het ontwerptracé. Het boorgat wordt open gehouden met boorvloeistof. Na de pilotboring maken we het boorgat groter met een zogeheten ruimer. Daarna gaat er mantelbuis van HDPE met daarin de HDDW-filterbuis door het boorgat. In de volgende stap wordt de mantelbuis uit het boorgat getrokken terwijl er tegelijkertijd een zandomstorting om de DMC-filterbuis wordt aangebracht. Vervolgens maken we de filterbuis schoon en plaatsen we de sensoren en de pompen.

De ligging en werking controleren we met gyrometingen, video-inspectie en proefpompen. Na aansluiting op de besturings- en communicatietechniek is het DMC klaar voor gebruik.