Home » Over het DMC

Over het DMC

Dijkversterking, het is van cruciaal belang voor de veiligheid van ons land. Het DijkMonitoring en -Conditioneringsysteem (DMC) biedt perspectief op een veiliger Nederland én aanzienlijke kostenbesparingen.

Veiliger, sneller, vriendelijker en goedkoper
Het DMC is geschikt voor vrijwel alle dijken, maar dat is nog niet alles. Het DMC is veiliger: het voorkomt dat dijken worden afgekeurd. En waar de veiligheid al in het geding is, kan het DMC die op korte termijn weer herstellen. Het DMC is sneller: de vergunningseisen zijn minimaal. En de aanleg is geen kwestie van jaren of maanden, maar van slechts enkele weken. Het DMC is vriendelijker: de aanleg brengt minimale overlast voor omwonenden met zich mee en heeft geen gevolgen voor de omgeving. Het ligt onzichtbaar in de dijk. En het DMC is goedkoper: ten opzichte van traditionele dijkversterking kan de besparing op de kosten van aanleg en onderhoud oplopen tot 75%.

Beproefd systeem
Zo’n 17.000 kilometer dijk beschermt Nederland tegen overstromingen. Het beproefde DMC-systeem voorkomt dat die dijken bezwijken. Traditionele dijkversterking is dankzij het DMC nog maar zelden nodig. Het past bovendien uitstekend in het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin Rijk en Waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Drie bedrijven werkten samen aan de ontwikkeling van het DijkMonitoring- en Conditioneringsysteem: VolkerWessels Telecom, Landustrie en Visser & Smit Hanab.

Vind het DMC-systeem ook op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dmc-systeem