Home » Voordelen » Lagere kosten

Lagere kosten

Het versterken van een afgekeurde dijk kost al snel 10 miljoen euro per kilometer. Dat de kosten zo hoog zijn, komt doordat er vaak grondonteigeningen en aanpassingen van de infrastructuur nodig zijn. Het DMC zorgt dat dijken in conditie blijven. Er zijn dus veel minder dijkversterkingen nodig.

De kosten van het DMC zijn relatief laag. Ten opzichte van traditionele dijkversterking kan de besparing op de kosten van aanleg en onderhoud oplopen tot 75%.