Home » Aanleg en beheer » Ontwerp

Ontwerp

De uitkomsten van het onderzoek bepalen wat het beste tracé is voor de filterbuis, de sensoren en de pompen. Dat verwerken we in een eerste ontwerp.

We  rekenen dit eerste ontwerp door met een speciaal ontwikkeld simulatiemodel. Daarbij kijken we onder meer naar het effect van de wateronttrekking op de grondwaterstanden. Ook rekenen we door wat het eerste ontwerp betekent voor de stabiliteit van de dijk. We gebruiken de uitkomsten van het simulatiemodel om het ontwerp verder te perfectioneren.