Home » Bewezen techniek » De sensortechniek

De sensortechniek

De glasvezelsensoren van het DMC meten continu de waterdruk en de temperatuur in de dijk. De sensoren zijn zo gevoelig dat ze al een verandering van 4 mm in het grondwaterpeil signaleren.

De metingen van de sensoren worden doorgestuurd naar het Dijk Data Service Center. Daar kunnen de  data geanalyseerd worden. De uitkomsten zijn permanent online beschikbaar voor de dijkbeheerders.