Home » Nieuwsberichten » POV Piping krijgt eigen website

POV Piping krijgt eigen website

Gepubliceerd op:
piping dmc dijken

Initiatief HWBP
Tijdens het seminar Piping bij Waterschap Rivierenland, op 29 januari jl. werd een nieuwe, informatieve website over de projectoverstijgende verkenning (POV) Piping gelanceerd. Een goed initiatief van het HWBP! Er is nog veel onduidelijkheid over de effecten van piping op dijken. Met de nieuwe website informeert het HWBP burgers, bedrijfsleven en andere belanghebbenden over de voortgang van de verkenning.

Piping experts
De website biedt uitgebreide informatie over het faalmechanisme piping en de verschillende onderzoeksprojecten, met de specifieke onderwerpen die daarin worden uitgediept.  Ook laat de website verschillende experts en stakeholders van het programma aan het woord.

Neem ook eens een kijkje op de website www.pov-piping.nl