Home » Nieuwsberichten » Eindrapport POV Piping: ‘DMC is kansrijk’

Eindrapport POV Piping: ‘DMC is kansrijk’

Gepubliceerd op:

Een hausse aan dijkprojecten
Begin 2016 deed het HWBP een oproep aan de markt om de verwachte hausse aan dijkprojecten sneller en goedkoper te kunnen oplossen. De markt werd opgeroepen om zoveel mogelijk nieuwe (ideeën voor) innovaties op te halen en naar voren te brengen die daaraan kunnen bijdragen. Daarbij werd er nadrukkelijk naar gestreefd om partijen voorbij het eigen netwerk van HWBP te bereiken. De reactieperiode liep van 3 februari tot 6 maart 2016.

Kansrijke innovaties
De oproep resulteerde in 33 reacties met 62 ideeën. Om bij het beoordelen van de innovaties een brede en onbevooroordeelde blik aan te houden is een beoordelingscommissie samengesteld, bestaande uit kopstukken uit de water-wereld. De 62 ingebrachte innovaties zijn beoordeeld op rijpheid en kansrijkheid en uiteindelijk in drie categorieën geplaatst: 1. Actief vervolg, 2. Geen actief vervolg, 3. Nu niet verder uitwerken.

Actief vervolg
Het DMC-systeem scoorde het hoogst met 12 punten in spoor 2. Dit betekent dat het DMC wordt gezien als de meest kansrijke innovatie en krijgt dus een actief vervolg van het HWBP. Iets waar de ontwikkelaars van het systeem uiteraard erg trots op zijn. Lees hier het rapport, met op pagina 23 de beoordeling van het DMC.

11349201_385769944944870_1719119300_n