Home » Nieuwsberichten » HWBP noemt DMC-systeem kansrijk

HWBP noemt DMC-systeem kansrijk

Gepubliceerd op:
HWBP noemt DMC kansrijk

Kansrijke innovaties in beeld
De inzet van nieuwe kennis en innovaties draagt eraan bij om het verbeteringen en versterkingen aan de dijken en waterkeringen in Nederland sneller, goedkoper en beter te kunnen uitvoeren. Het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) voert daarom kansenscans uit.  Het doel hiervan is om kansrijke kennis en innovaties voor projecten vroegtijdig in beeld te hebben en te benutten.  In de zomer van 2014 is de inmiddels derde kansenscan van het HWBP gestart.

Meerwaarde
Voor deze derde kansenscan dienden verschillende marktpartijen en kennisinstellingen in totaal 35 kansen in. Niet alleen kansen voor nieuwe technieken en producten, maar ook procesinnovaties. In de beoordeling van de kansrijkheid van de ingediende innovaties is gekeken naar de meerwaarde en de mogelijke risico’s.

Hoog rendement
Het DMC-systeem is uit de kansenscan als kansrijk naar voren gekomen. Dat betekent dat het systeem direct toepasbaar is in projectoverstijgende verkenningen (POV) op het gebied van piping en macrostabiliteit. De programmadirectie benadrukte het hoge rendement van het DMC voor het programma en de grootte van het toepassingsgebied. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen van het DMC-systeem binnen projecten van het HWBP.

Meer weten? Lees hier de uitwerking van de kansenscan.