Home » Nieuwsberichten » Een bijzondere proef op de Ommelanderzeedijk

Een bijzondere proef op de Ommelanderzeedijk

Gepubliceerd op:

Vandaag begint op de langste zeedijk van Nederland (de Ommelanderzeedijk) een bijzondere proef! Om te kijken hoe snel de zeedijk verzadigt bij hoogwater, wordt de komende week een situatie nagebootst van extreem hoogwater én storm op dijk zelf.

Op de dijk bij Delfzijl is een proefopstelling gemaakt voor een berm-infiltratieproef. In de proefopstelling op de dijk komt water van 1 meter hoog te staan. Vervolgens wordt gekeken hoe snel water door de kleilaag van de dijk dringt. Zo bootsen we een situatie na van extreem hoogwater en storm op een echte dijk. Een situatie die normaal niet vaak voorkomt, maar waar de dijk wel tegen bestand moet zijn. In deze proef komt het water 1 meter hoger dan het waterpeil tegen de dijk tijdens de Sint Nicolaasstorm in 2013.

De infiltratieproef – Infiltratieproef XL genoemd – is een slimme manier om het gedrag van de dijk te bestuderen. De Ommelanderzeedijk en de Lauwersmeerdijk worden over 14 kilometer real-time gemeten met het DMC-systeem om precies te weten hoe de dijken ervoor staan en om mechanismen te signaleren waardoor de dijk kan verzwakken. Dijkgegevens zoals temperatuur, waterspanning en beweging zijn belangrijke indicatoren om dat te kunnen constateren.

Fugro, Alert Solutions, adviesbureau Intech, VolkerWessels Telecom en Landustrie voeren de inflitratieproef XL uit in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest en Stichting FloodControl IJkdijk. Het is voor het eerst dat een dergelijke proef op een echte dijk wordt gedaan. De proef duurt nog tot en met 24 september. Daarna wordt de data verwerkt en geanalyseerd.

Meer weten? Kijk op www.ijkdijk.nl.

Infiltratieproef Ommelanderzeedijk_sept 2014